Samenkomsten

samenkomsten
Op zondagmorgen 10 uur komen wij als gemeente samen in de Opstandingskerk, Achter de Hoven 272 te Leeuwarden.

De samenkomsten beginnen we met samen te zingen om God te eren. Wij geloven dat God nog steeds door middel van zijn Heilige Geest door de gemeenteleden heen spreekt en na het zingen nemen we dan ook de tijd om hier naar te luisteren. Deze profetieën zijn één van de wegen hoe God onze gemeente leidt. Tot slot is er een preek waarin één van onze gemeenteleden of een spreker van buitenaf zal spreken uit het Woord van God.

Af en toe hebben we een speciale dienst waarin we dopen, het avondmaal vieren of op een andere manier de dienst invullen (themadienst). Deze diensten worden altijd van tevoren aangekondigd in de kerk en via de agenda op de website.