Visie

Jezus kwam op hen toe en zei: “Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld”.

Als gemeente van Jezus Christus willen wij discipelen zijn van Jezus Christus.

Als discipelen van Jezus willen wij door geloof, in gehoorzaamheid en uit liefde:

 • danken
 • delen
 • dienen
 • dopen
 • durven

Jezus heeft zijn leven voor ons gegeven, daarom:

 • danken wij Hem daarvoor graag,
 • delen wij Zijn liefde met elkaar,
 • dienen wij de ander,
 • dopen wij in water, en de Heilige Geest met vuur,
 • delen wij vrijmoedig Gods liefde uit.

Praktische uitwerking:

 • wij verkondigen het evangelie aan gemeenteleden en aan allen die het maar willen horen, tot toerusting en opbouw in geloof;
 • wij werken mee aan plaatselijke, regionale activiteiten, waardoor het evangelie verspreid wordt onder ongelovigen;
 • wij leggen ons toe op discipelschap van de gemeenteleden d.m.v. Bijbelonderwijs en pastoraat(Joh. 8:31b-33 en Joh. 13:34-35)
 • wij richten ons op het priesterschap van de gemeenteleden, waardoor in alle geledingen van de gemeente dienstbetoon waarneembaar is (1 Petr. 2:9 en Openb. 1:6);
 • gemeenteleden zijn in de Opstandingskerk actief om hun geestelijke en praktische bekwaamheden te ontdekken.

De Opstandingskerk als gebouw is op deze manier een schuilplaats, een werkplaats en een rustplaats.