Onze voorganger

Onze voorganger

 

Denis van der Bijl (1961) leeft vanuit zijn passie voor God, de gemeente van Jezus en de wereld waarin wij leven. Een Bijbelgedeelte wat hem drijft is Johannes 1 waarin staat hoe Jezus als scheppend Woord van God, naar deze wereld is gekomen: Hij werd mens, liet ons God kennen, bracht het licht en het leven, kwam om ons met goedheid te overladen, door Hem mogen wij kinderen van God zijn. Dat goede nieuws mogen wij persoonlijk ervaren, en het feest met God en met elkaar vieren! Maar ook mogen we uitdelen aan mensen om ons heen! De boodschap van het Evangelie mag door ons heen zichtbaar en hoorbaar worden. Vanuit het besef dat de gemeente de hoop voor deze wereld is, is Denis al vele jaren dienstbaar aan de gemeente in diverse leidinggevende taken. Aanvankelijk in zijn thuisgemeente in Ermelo, maar als spreker ook in andere gemeenten. Sinds mei 2015 is Denis voorganger van de Volle Evangelie Gemeente Opstandingskerk.

Denis heeft jaren in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking gewerkt. Ook heeft hij mee gedraaid in de organisatie van de Europese mission-congressen (TEMA). Na het volgen van een tweejarige Bijbelschool in Engeland heeft Denis met zijn vrouw Reinetta een aantal jaren gediend in Pakistan onder de Afghaanse vluchtelingen. Na hun terugkeer werkte Denis voor zendingsorganisatie Interserve, gevolgd door een periode van fulltime gemeentewerk.

Denis en Reinetta hebben drie tienerzonen. Dat zorgt voor een gezellig huishouden met de nodige dynamiek. Als hobby’s heeft Denis muziek, koken, boeken en een goede film op z’n tijd. En in de vakantie heft hij zijn hoofd graag op naar de bergen……….!