Over ons

Wij zijn de Opstandingskerk, een Volle Evangelie Gemeente in Leeuwarden. Samen delen wij ons geloof in Jezus. Dit doen wij door Zijn evangelie te volgen en vol te zijn van de genade, liefde en kracht die Hij ons geeft. Wij gebruiken de Bijbel als leidraad, het geopenbaarde Woord van God en willen we ons laten leiden door Zijn Geest.

Iedereen is bij ons welkom, ongeacht waar je vandaan komt. De Opstandingskerk is er voor mensen die zoeken naar een Christelijke gemeenschap, of meer willen weten over het Christelijk geloof. We hopen dat je de Opstandingskerk zult ervaren als een plek waar je samen met ons Jezus kunt volgen en samen deel kunt zijn van Zijn gemeente. Wij willen als Opstandingskerk een plaatselijk onderdeel zijn van de universele gemeente, waarover in de Bijbel gesproken wordt in Efeziërs 1:22-23.

Wij zijn lid van de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten (VPE).