Kinderdiensten

kinderdienstBij onze kinderdiensten worden de kinderen ingedeeld in drie verschillende groepen, de onder-, midden- en bovenbouw. Hiervoor houden we zoveel mogelijk rekening met de ontwikkelingsfase waarin het kind zit.

Kinderen die meedoen in de kinderdienst, van basisschool groep 1 tot en met groep 8, gaan altijd eerst naar de volwassen dienst. Tijdens de zangdienst wordt aangekondigd dat de kinderen naar hun eigen dienst kunnen gaan. Direct na de volwassen dienst kunnen de ouders hun kinderen weer op komen halen.

Onderbouw

De onderbouw is voor kinderen uit groep 1 en 2. We hebben hiervoor een vast ritme. Er wordt tijdens deze dienst gezongen, we gaan bidden en er wordt een Bijbelverhaal verteld. Daarna gaan we “kleuren, knippen en plakken”; een werkje dat aansluit bij het Bijbelverhaal.

Middenbouw

Kinderen van groep 3, 4 en 5 horen bij de middenbouw. Ook hier gaan we samen zingen, bidden, horen we een Bijbelverhaal en maken we vaak een werkstukje of doen we een leuk spel met elkaar. Maar we leren ook elke maand een Bijbeltekst uit ons hoofd. Als je hem de volgende week goed op kunt zeggen, krijg je wat leuks.

Bovenbouw

Kinderen van groep 6, 7 en 8 zijn welkom in de bovenbouw. Ook wij gaan samen met alle kinderen tijdens de zangdienst naar onze eigen dienst, behalve op de 4e zondag van de maand, dan blijven we wat langer in de gewone dienst. Wij beginnen vaak met het bespreken van onze week, om daarna te gaan zingen. Hierna volgt er een verhaal uit de Bijbel of een vrij verhaal. Daarna hebben wij een verwerking. Soms maken we iets creatiefs maar we maken ook wel eens een film, doen een quiz of we kletsen met elkaar over het onderwerp. Ook wij leren elke maand een Bijbeltekst uit ons hoofd.