Crèche

CrecheVoor de allerkleinsten in onze gemeente is er tijdens de samenkomsten een crèche. Een liefdevol team past dan op de baby’s en peuters, zodat de ouders ongestoord in de dienst mee kunnen doen.