Jongeren

Jongeren vormen een belangrijke groep binnen de gemeente. Voor hen organiseren we Bijbelstudies, chill-avonden en andere activiteiten. (Agenda)

Het doel van het jongerenwerk van de Opstandingskerk is om de tieners en jeugd te helpen blijven staan in hun geloof. Met de Bijbel als basis willen we met elkaar bespreken hoe we het geloof kunnen toepassen in deze tijd. Ook vinden we het belangrijk om samen op te trekken, om zo te weten dat zij niet de enigen zijn die geloven.

We willen als gemeente de verantwoordelijkheid op ons nemen om ervoor te zorgen dat ze kunnen kiezen voor Jezus, omdat dit bepalend is voor de rest van hun leven. Daarnaast willen we de jongeren trainen tot discipelen, zodat ze uit gaan in geloof en een zegen zijn voor zichzelf en de omgeving.

Meer informatie:

We hebben twee verschillende jeugdgroepen; de YouMe’s, van 12 tot 20 jaar (YouMe-pagina)en de JoVo’s (jong volwassenen) van 20 tot 25 jaar (jovo-pagina). Voor meer informatie over de chillavonden, klik hier.